Zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Alca plast, s.r.o. IČ: 256 55 809 (dále jako „společnost“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Společnost bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno, pracovní pozici, zaměstnavatele, email, telefonní číslo a to za dále uvedeným účelem.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Společnost bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem zasílání newsletterů, obchodních sdělení, pozvánek na akce a dále k nabízení produktů a služeb poskytovaných společností. Dále je účelem zpracování osobních údajů provádění marketingové analýzy za účelem přizpůsobení konkrétní nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Společnost bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu deseti let, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pracovníci společnosti, externí spolupracovníci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména marketingové společnosti. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. K Vašim osobním údajům za výše uvedeným účelem mohou mít přístup vybraní pracovníci společností skupiny Alca plast a to Alca plast servis, s.r.o., IČO 247 59 783, DIČ CZ24759783, Praha 4 - Krč, U Habrovky 247/11, PSČ 14000, Česká republika, Alca plast SK, s.r.o., IČO 36 537 616, DIČ 2020148614, Novozámocká 209, Nitra 949 05, Slovensko, S.C. ALCAPLAST RO S.R.L., Id. No. 24592465, VAT Reg.No. RO24592465, Str. Turda, Nr.15, 550052 Sibiu, Rumunsko, Alca Plast HU Kft., DIČ HU23550238, Báthori István u. 24/C, 2900 Komárom, Maďarsko, Alca plast PL sp.z o.o., IČO 241542800, DIČ PL9372618244, Ul. Ks. Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biała, Polsko.

Kontaktní údaje společnosti

Společnost můžete kontaktovat na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či písemně na adrese sídla společnosti. Společnost je oprávněna požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, právo přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností společnosti plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje a následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nebudeme Vám moci zasílat naše newslettery, pozvánky a obchodní sdělení.