Skupina Alca Group není jen sdružením výrobních firem. Je také významným zaměstnavatelem v Jihomoravském a Středočeském kraji, kde nabízí dohromady přes 1 000 pracovních míst.
Do svých zaměstnanců dlouhodobě investujeme, poskytujeme jim odborné kurzy a školení pro zvýšení kvalifikace a nabízíme jazykové kurzy pro zaměstnance i jejich děti.

Výroba s nulovým odpadem

Dlouhodobě investujeme také do ekologicky šetrné výroby. Snižování dopadu výroby na životní prostředí je jednou z našich nejvyšších priorit.
Naší strategií ochrany životního prostředí je čistá výroba, ve které je omezován vznik odpadu nebo se jeho vzniku přímo předchází. Proto už při projektování výrobních procesů zkoumáme, jaký odpad bude daný výrobní proces produkovat, a hledáme způsob, jak ho minimalizovat a znovu využít v tomtéž výrobním procesu nebo při výrobě jiných produktů nebo součástek.
Ve výrobním procesu tak znovu využijeme až 90 % odpadu, zbývající odpad recyklujeme a slouží jako vstup pro jiný náš výrobní proces. Odpad, který není možné recyklovat interně, třídíme a necháváme ekologicky zpracovat specializovanými firmami.

Výroba s nulovým odpadem

Efektivní využívání energií

Během výrobního procesu vzniká velké množství odpadního tepla, které v zimě používáme na vytápění budov, v teplých měsících slouží jako vstup do systému trigenerace, ve kterém ho absorpční chladící jednotka přetváří naopak na chlad. Ten je využit pro klimatizování výrobních hal nebo ochlazování hydraulických zařízení ve výrobě.
Nákup elektrické energie pak doplňujeme vlastní produkcí elektřiny z obnovitelných zdrojů. Na dodávce energií pro výrobní proces se podílí fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách všech výrobních hal.

Efektivní využívání energií

Úspora vody

Čistá voda je jednou z nejdůležitějších surovin pro společenský a hospodářský rozvoj. Její spotřeba stále roste, podle studie Organizace spojených národů budou do roku 2025 dvě třetiny lidstva pod hranicí dostatku vody nebo budou dokonce trpět jejím nedostatkem.
Téma efektivního využívání vody je pro nás prioritou nejenom při výrobě našich produktů, ale i v každodenním životě obyvatel Země. Proto jsme vyvinuli WC systém ALCA ECOLOGY obsahující vypouštěcí ventil, který umožňuje snížit potřebné množství vody až na normou povolené minimum 2/4 litry vody a ušetřit tak až 33 % vody při každém spláchnutí.

Úspora vody

Recyklovatelné výrobky i obaly

Přestože jsou naše výrobky koncipovány a testovány na dlouholetou životnost a některé z nich zákazníkům slouží prakticky celý život, jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelných materiálů. Toho využíváme zejména ve výrobě, kde recyklujeme veškerý plastový odpad zpět do výrobního procesu.
I pro obaly našich produktů volíme recyklovatelné materiály. Používáme minimální normou dané množství obalového materiálu, aby nevznikal nadbytečný odpad. Samozřejmostí je označení obalů způsobem jejich recyklace.

Recyklovatelné výrobky i obaly

Investice do obnovy krajiny

Snažíme se jít příkladem nejenom naší ekologickou výrobou a úspornými produkty, ale i aktivním zapojením do ochrany přírody a rekultivace krajiny, kterou člověk svým jednáním v minulosti poškodil.
František Fabičovic – spolumajitel skupiny Alca Group – je jedním ze zakladatelů a dlouhodobým podporovatelem biosférické rezervace Dolní Morava, která byla přijata do celosvětové sítě UNESCO a je označována za jednu z nejlepších na světě.
Majitelé společnosti také každoročně investují část svého zisku do ochrany přírody, před pětadvaceti lety začali budovat Oboru Obelisk, unikátní a ceněný krajinářský projekt s rozlohou pět set čtyřicet hektarů, díky němuž se do půdy navrátila ztracená voda a stovky druhů rostlin a živočichů.

Investice do obnovy krajiny

Podporujeme vzdělávání

Dlouhodobě spolupracujeme se školami v rámci celé České republiky i Slovenska. Podporujeme mladé učně, žáky středních škol i studenty univerzit. Poskytujeme školám materiál a pomůcky pro praktickou výuku, pořádáme odborná školení, exkurze do výrobních závodů a nabízíme praxe a stáže v našich společnostech.
Jsme členem Inspireli Education – globální virtuální fakulty pro architekty a největší soutěže architektů na světě Inspireli Awards.
Naše školicí středisko Alca Academy vyškolí za rok přes 3 000 odborníků.

Podporujeme vzdělávání

Fandíme sportu i kultuře

Ať už se nám daří lépe nebo hůře, vždy je někdo, kdo potřebuje pomoci. Proto jsme dlouhodobým partnerem několika nadací a charitativních organizací.
Podporujeme také každoročně mnoho sportovních klubů a kulturních událostí jako například Lednicko-valtický hudební festival nebo Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

Fandíme sportu i kultuře