Záruky a záruční list

Záruka 6 let
Záruka 25 let

Jste odborná instalatérská firma a máte zájem o Certifikát Alca Academy umožňující získat prodlouženou záruční lhůtu? Více informací najdete v sekci Informace o školení.

Společnost Alcadrain, s.r.o. poskytuje zákonné i prodloužené záruční lhůty. Odbornou a profesionální montáží můžete výrazně ovlivnit funkčnost, užitnou hodnotu výrobku a tím samozřejmě spokojenost uživatele s daným produktem. Na výrobky Alca, nainstalované certifikovaným instalatérem, poskytuje firma rozšířenou záruční lhůtu.

Skupina výrobků Základní záruka
(počet let)
Rozšířená záruka
(počet let)
Předstěnové instalační systémy    
Nádržky a rámy 2 15
Napouštěcí ventily boční (řady A150, A160) / Napouštěcí ventily spodní 2 / 2 6 / 3
Vypouštěcí ventily 2 3
Ovládací tlačítka a příslušenství 2 2
WC nádržky a ventily 2 3
Sifony * 2 3
Nerezové podlahové žlaby a sprchové vpusti ALCA *    
Zabudované části nerezových podlahových žlabů a sprchových vpustí ALCA 2 25
Vyměnitelné části nerezových podlahových žlabů a sprchových vpustí ALCA 2 3
Plastové podlahové žlaby * 2 6
Podlahové vpusti, Univerzální lapače střešních splavenin * 2 6
WC sedátka, Flexi připojení, WC příslušenství 2 2
Venkovní odvodnění *
2 6
Průmyslové odvodnění z nerezu 2 5
Drenážní žlaby a rošty – nerez 2 25
Drenážní žlaby a rošty – pozink 2 2
Sanitární keramika 2 2
Systémové stěny Alcasystem
Kompletní prefabrikované systémové stěny instalované certifikovanou osobou 2 15
Systémové stěny instalované certifikovanou osobou 2 6
Samostatné dílce 2 2

* Záruka se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržením obecných zásad zacházení s výrobkem nebo nedodržením návodu k výrobku.