Záruční doba

Tyto záruční podmínky se vztahují na zboží vyrobené obchodní společností Alcadrain s.r.o., jehož neshody s kupní smlouvou či vady byly uplatněny u prodávajícího v záruční době. Odbornou a profesionální montáží můžete výrazně ovlivnit funkčnost, užitnou hodnotu výrobku a tím samozřejmě spokojenost uživatele s daným produktem. Na výrobky Alca nainstalované certifikovaným instalatérem, poskytuje firma rozšířenou záruční lhůtu. V ostatních případech platí záruka 2 roky ode dne převzetí/zakoupení zboží od prodejce.

Záruční podmínky

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí od prodávajícího ještě před instalací výrobku. Na pozdější Reklamace zjevných vad se nevztahuje záruka poskytnutá společností Alcadrain s.r.o.
 • Případnou reklamaci zakoupeného výrobku je kupující povinen uplatnit ve všech případech pouze u prodejce, u kterého zboží zakoupil. Připravte si originální doklad o koupi a pro uplatnění prodloužené záruky také řádně vyplněný záruční list.
 • Výrobky instalované do stavby (moduly, žlaby, sifony atd.) musí být instalovány tak, aby byl umožněn jejich servis a údržba (například servisní otvor u vany). Obchodní společnost Alcadrain s.r.o. v žádném případě nehradí náklady spojené s poškozením obkladů, dlažby nebo jiného zařízení, které vzniknou při opravě či jiném úkonu v důsledku nerespektování těchto pravidel.
 • Při instalaci je zákazník (instalační firma) povinen dodržovat pokyny od výrobce a montážní návod.
 • Po montáži nebudou uznány žádné vady nebo poškození povrchu způsobené nedodržením těchto pokynů.
 • Nárok na uplatnění standardní a rozšířené záruky poskytované výrobcem zaniká:
  • nepředložením originálního dokladu o koupi výrobku v případě jeho reklamace
  • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba
  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  • neodbornou montáží – montáž výrobku by měla být provedena se zohledněním stavebně technických předpisů a norem a pouze odbornými firmami
  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí obvyklými pro daný výrobek
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou
  • bylo-li zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu, v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • zanedbáním péče o zboží nebo jeho nevhodným čištěním a údržbou – viz. OBECNÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU (přiložené pdf)
  • bylo-li zboží poškozeno vodou obsahující nečistoty a naplaveniny
 • Nárok na uplatnění v rámci rozšířené záruky dále nevznikne:
  • nebyl-li záruční list potvrzen certifikovaným instalatérem nebo montážníkem
  • při předložení pouze dokladu o koupi bez záručního listu potvrzeného certifikovaným instalatérem nebo montážníkem platí standardní záruka v délce trvání 2 roky
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Pohledové vady na viditelné straně výrobku se posuzují ze vzdálenosti 1 m v úhlu předpokládaného použití výrobku při rozptýleném denním světle.
 • Podmínky rozšířené záruky se netýkají vyměnitelných pryžových a těsnících dílců, které podléhají provoznímu opotřebení a jsou uvedené v Ceníku náhradních dílů.
 • Společnost Alcadrain s.r.o. poskytuje rozšířenou záruku pouze na výrobky, které jsou kupujícím požívány v rámci distribuce pitné vody ve vodovodním řádu vedenou v plastových rozvodech (např. z PE materiálů). Nevztahuje se na užitkovou silně mineralizovanou a znečištěnou vodu. Rozšířená záruka se nevztahuje na komponenty výrobků spadající do kategorie spotřební materiál (např. membránky, sítka, gumičky, těsnění, apod.).

Jste odborná instalatérská firma a máte zájem o Certifikát Alca Academy umožňující získat prodlouženou záruční lhůtu? Více informací najdete v sekci Informace o školení.

Záruka 6 let
Záruka 25 let
Skupina výrobků Základní záruka
(počet let)
Rozšířená záruka
(počet let)
Předstěnové instalační systémy
Nádržky a rámy 2 15
Napouštěcí ventily do roku 2020
+ Napouštěcí ventily spodní
2 3
Napouštěcí ventily od roku 2021 (řady A150, A160) 2 6
Vypouštěcí ventily 2 3
Ovládací tlačítka a příslušenství 2 2
WC nádržky 2 3
Sifony * 2 3
Nerezové podlahové žlaby a sprchové vpusti ALCA *
Zabudované části nerezových podlahových žlabů a sprchových vpustí ALCA 2 25
Vyměnitelné části nerezových podlahových žlabů a sprchových vpustí ALCA 2 3
Plastové podlahové žlaby ALCA * 2 6
Podlahové vpusti, Univerzální lapače střešních splavenin * 2 6
WC sedátka, Flexi připojení, WC příslušenství 2 2
Venkovní odvodnění * 2 6
Průmyslové odvodnění z nerezu 2 5
Drenážní žlaby a rošty – nerez 2 25
Drenážní žlaby a rošty – pozink 2 2
Sanitární keramika 2 2
Systémové stěny Alcasystem
Kompletní prefabrikované systémové stěny instalované certifikovanou osobou 2 15
Systémové stěny instalované certifikovanou osobou 2 6
Samostatné dílce 2 2

* Záruka se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržením obecných zásad zacházení s výrobkem nebo nedodržením návodu k výrobku.