Venkovní odvodnění

Univerzální lapače střešních splavenin

Lapač povrchových vod a střešních splavenin se suchou klapkou a košem pro zachytávání nečistot.

Univerzální lapače střešních splavenin