Lapač povrchových vod a střešních splavenin se suchou klapkou a košem pro zachytávání nečistot.