Zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Alca plast, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005081

Cíl projektu:

Předmětem projektu je realizace vzdělávacích aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků napříč společností Alca plast, s.r.o. a jejího partnera.

Výsledkem projektu je očekávané zvýšení kvalifikace a kompetencí zaměstnanců s cílem zajištění dlouholetého a udržitelného rozvoje příjemce a jeho partnera.

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie ve výši 85 % způsobilých výdajů.

Projekt: Zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Alca plast, s.r.o.

Energeticky úsporná opatření ve společnosti Alca plast (areál Lanžhotská)

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na využití odpadního tepla od vstřikovacích lisů. Předmětem projektu bude instalace absorpčních jednotek doplněných o tepelné solární kolektory. Projekt řeší efektivnější nakládání s odpadním teplem při chlazení vstřikovacích lisů a při výrobě teplé užitkové vody.

Stručná anotace projektu:

Příčinou problému je nedostatečné využíváni odpadní energie a vysoké ceny energií, které zatěžují cenové kalkulace finálních výrobků společnosti. Cílem projektu je zefektivnění nakládání s energií a snížení energetické náročnosti výroby.

Očekávané důsledky realizace projektu:

 • cenově výhodný zdroj TUV
 • možnost využití solární energie v zimním období
 • efektivní využití tepla z technologie v letních měsících
 • nižší provozní náklady oproti konvenčnímu kompresorovému chlazení (úspora elektrické energie)
 • neelektrický zdroj chladu (nezatěžuje elektrickou síť v období vysokého tarifu)
 • velmi nízká hlučnost absorpčního chlazení, dlouhá životnost a nízká náročnost na servis

Na realizaci projektu je žádána finanční podpora z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (program Úspory energie), který je financován z prostředků Evropské unie.

 eu logo

Centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací společnosti Alca plast, s.r.o.

Cíl projektu:

Předmětem realizace projektu je zvýšení kapacit pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit společnosti Alca plast, s.r.o. Cílem projektu je zvýšit počet nových inovovaných vlastních výrobků uváděných na trh.

Stručná anotace projektu:

Společnost Alca plast, s.r.o. působí v odvětví trhu, které vytváří permanentní tlak na zlepšování kvality dodávaných výrobků, jejich novost a technická zlepšení. Všechny tyto inovace produktu jsou současně spojeny se zaváděním nejnovějších výrobních technologií. Společnost realizuje rozsáhlé výzkumné a vývojové projekty a cílem tohoto projektu je zlepšit technologickou základnu a vybavení k realizaci podnikového výzkumu a vývoje.

Očekávané důsledky realizace projektu:

 • zrychlení inovačního cyklu,
 • zvýšení počtu zavaděných inovovaných vlastních výrobků,
 • zvýšení kapacity Centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací,
 • navýšení počtu pracovníku Centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací,
 • zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Na realizaci projektu je žádána finanční podpora z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (program Potenciál), který je financován z prostředků Evropské unie.

 eu logo

33
33
34
34
35
35
educa
educa
Projekt_izolacni_systemy
Projekt_izolacni_systemy
Projekt_Poradenstv__pro_oblast_markteingu
Projekt_Poradenstv__pro_oblast_markteingu
Projekt_strojni_vybaveni
Projekt_strojni_vybaveni
inovacni_projekt
inovacni_projekt
vyzkum_a_vyvoj_sanitarniho_komplexu
vyzkum_a_vyvoj_sanitarniho_komplexu
hala_a_b_c_alcaplast
hala_a_b_c_alcaplast
hale_e_alcadrain
hale_e_alcadrain