Sběr životopisů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sběr životopisů

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společnost Alcadrain, s.r.o.

IČO, DIČ 25655809, CZ25655809

Sídlo Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Registrace zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58560

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Alca plast, s.r.o. IČO: 25655809 (dále jako „společnost“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Společnost bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno, datum narození, rodné číslo, adresu, kontaktní údaje, číslo účtu a případné další údaje, které společnosti předáte ve Vašem životopisu, a to za dále uvedeným účelem.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Společnost bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem Vaší evidence jako potenciálního uchazeče o zaměstnání ve společnosti, přičemž společnost je oprávněna Vás oslovit v případě, že bude v rámci společnosti volná pracovní pozice odpovídající Vašemu profilu.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Společnost bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu pěti let, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pracovníci společnosti. K Vašim osobním údajům budou mít přístup také vybrané společnosti skupiny Alca plast a to Alca plast, s.r.o., IČO 256 55 809, DIČ CZ25655809, Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Kontaktní údaje společnosti

Společnost můžete kontaktovat na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či písemně na adrese sídla společnosti. Společnost je oprávněna požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, právo přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností společnosti plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nebudeme Vás moci oslovovat se zajímavými pracovními nabídkami.